Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Wojciech Dwojak Prezes
2 Kalikst Sobczyński W-ce Prezes d/s organizacyjnych
3 Adrian Kopczyński W-ce Prezes d/s rozwoju
4 Agnieszka Stachurska Sekretarz
5 Marcin Ciszek Członek Zarządu
6 Damian Dutkiewicz Członek Zarządu
7 Dariusz Pachnik Członek Zarządu
8 Wojciech Pachnik Członek Zarządu
9 Arleta Sosenko Członek Zarządu
10 Piotr Spiliszewski Członek Zarządu
11 Remigiusz Widziewicz Członek Zarządu
12 Jacek Wieszaczewski Członek Zarządu
13 Joanna Wysocka Członek Zarządu